Kompressorit

Kompressoreita säilytetään kerhotiloissa Toppilassa. Jäsenten pääsy kompressoritiloihin (24h/7vrk) on järjestetty henkilökohtaisilla kulkutunnisteilla.

- kompura_avain1.jpg

Seuralla on seitsemän 200/300bar hengitysilmakompressoria:

 1. Bauer Mariner 250 (250 l/min, polttomoottori, automaattisella kosteudenpoistolla ja sammutuksella)
 2. Bauer Mariner (200 l/min, 3-vaihe sähkömoottori)
 3. Bauer Mariner (200l/min, polttomoottori ja 3-vaihe sähkömoottori, ensisijaisesti nitrox ja/tai trimix täyttöihin) Vain GB kortitetuille.
 4. Alkin W32 (200 l/min, 3-vaihe sähkömoottori, kiinteä asennus)
 5. Alkin W31  (90 l/min, 1-vaihe sähkömoottori)
 6. Bauer Junior II (100l/min, polttomoottori)
 7. L&W polttomoottori
 8. Bauer Oceanus (120 l/min, polttomoottori) poistettu käytöstä Juniorin varaosiksi.

Kompressorien huolto-ohjeita

Suodatintyypit

Mariner 250: P31: Bauer 80114 (P31 Triplex with CO removal)
Kaikki muut Bauerit: P21:  Bauer 057679-410 (triplex) tai Bauer 059183-410 (triplex + CO removal)
Alkin W32: (Ilmeisesti Bauer P41 yhteensopiva)
Alkin W31:Bauer P21.

Vaihtoväli

Bauer Mariner 250:
Suodattimen vaihtoväli on 460 000 litraa (kun sisäänmenevän ilman lämpötila on +15). 250l/min tuotolla tämä tekee n. 30 tuntia.

Kaikki muut Bauerit:
Suodattimen vaihtoväli on meidän täyttöolosuhteissamme n. 80 000 litraa. Vanhojen Marinerien tuotto on n. 200 l/min, eli tuntimittarissa tämä vastaa n. 8 tuntia, Oceanuksen 140 l/min vastaa 12 tuntia ja Junior II 100 l/min vastaa 16 tuntia. Huom: Norjan leireillä sähkökompressorin tuntimittari ei pyöri johtuen erilaisesta sähköjärjestelmästä, joten tällöin on käytettävä yksinomaan lokikirjan tietoja. Huomaa että polttomoottorikompressoreiden tuntimittarit näyttävät tuntilukemaa ainoastaa silloin kun moottori on pysähtynyt. Moottorin käydessä näytössä näkyy moottorin kierrosluku.

Alkin W32: Kompressorivastaava selvittää

Alkin W31: Bauereiden mukaisesti (80 000 litraa / suodatin)

Suodattimen vaihto

 1. Hae varaston hyllyltä uusi suodatin ja suodatinavain. Valitse sähkömoottorilliseen kopressoriin suodatin Bauer 057679-410 (triplex) ja polttomoottorikompressoriin CO-katalyytillä varustettu suodatin Bauer 059183-410 (triplex + co). Polttomoottorikompressorin suodatin käy myös sähkömoottorilliseen, mutta on kalliimpi.
 2. Päästä kompressorin lohkosta paineet pois. (Suodattimen päällä oleva venttiili ”Operete/Vent” asentoon ”Vent”)
 3. Avaa kompressorin suodatinkansi (suodatin on kompurassa siinä isossa pöntössä, jonka alapäässä on kaksi vedenpoistoventtiiliä).
 4. Suodatin on nyt näkyvissä – vedä suodattimen päässä olevasta lenkistä suodatinpatruuna ulos.
 5. Laita uusi suodatin paikalleen ja työnnä se pohjaan saakka niin että
  suodattimen kärkiosassa oleva o-rengas tiivistää suodattimen ja pöntön
  välisen yhteyden.
 6. Sulje suodatinkansi. Kantta ei tarvitse (eikä saa) vääntää voimalla kiinni.
 7. Käännä suodatinpatruunan venttiili takaisin asentoon ”Operate”
 8. Vie työkalut takaisin paikoilleen ja vanha suodatin varaston hyllylle käytettyjen suodattimien pinoon (mahdollista suodatusaineiden uudelleentäyttöä varten).
 9. Merkitse täyttöpäiväkirjaan että suodatin on vaihdettu ja n. viiden sivun päähän
  huomautus että seuraava suodattimen vaihto alkaa lähestyä.

KOMPRESSORIN KÄYTTÖOHJE

Ellet ole varma taidoistasi, kysy ensin.
Jos täytön aikana alkaa epäilyttää,
 sammuta kompressori, sulje pullo ja kysy apua.
Kompressoria ei saa jättää yksin täytön aikana.
Älä väännä venttiilejä voimalla kiinni
etteivät tiivistepinnat vaurioidu.

1. TARKISTA KOMPRESSORIN TOIMINTAKUNTO

– Öljymäärä kompressorilohkon mittatikusta.
– Polttomoottorikompressoreissa tarkista öljymäärä moottorin mittatikusta.
– Suodattimen jäljellä olevat käyttötunnit ( täyttöpäiväkirjasta ja kompressorin
tuntimittarista).  Suodattimien vaihtovälit: Vanhat Marinerit: 8h, Oceanus: 12h,
Junior II:16h, Mariner 250: 30h.

– Vedenerottimen ja suodattimen venttiilit (että ovat kiinni – älä väännä liian
tiukkaan).
–  200bar/300bar venttiilin asento. 300Bar on venttiili täysin kiinni. 200Bar
on kierros tai enemmän auki, älä kuitenkaan käännä täysin aukiasentoon.

2. TARKISTA PULLOJEN LAILLISUUS (katsastusleima)

 -Leima on nykyisin voimassa 10 vuotta.

3. KIINNITÄ TÄYTTÖLETKU PULLOON (MUISTA ”SUHAUTUS”) JA AVAA LETKUN HANA

4. KÄYNNISTÄ KOMPRESSORI

5. KUN VAROVENTTIILI AVAUTUU, AVAA PULLON VENTTIILI

– Avautumispaine 200bar asennossa n.230bar, 300bar asennossa n. 340Bar. 

6. TYHJENNÄ VEDENEROTIN 5-10 min VÄLEIN

7. TÄYTÄ ODOTELLESSA TÄYTTÖPÄIVÄKIRJA

   – Polttomoottorikompressorien tuntimittarin lukema kirjataan vasta kun kompressori on sammutettu. Moottorin ollessa käynnissä mittari näyttää kierrosnopeutta – ei tuntimäärää.

8. KUN PULLO ON TÄYNNÄ, SAMMUTA KOMPRESSORI

9. SULJE PULLON VENTTIILI

 10. SULJE LETKUN HANA JA IRROITA LETKU

11. LASKE VAROVASTI LETKUN PAINE ALLE 50BAR

   – Paine pitää laskea varovasti, koska nopea kaasuvirtaus kuljettaa vettä vedenerottimesta suodattimeen ja suodatusteho menetetään.

12. LASKE KONDENSSIVESI JA PAINEET ULOS VEDENEROTTIMESTA SEKÄ SUODATTIMEN KAHDESTA VENTTIILISTÄ. KÄÄNNÄ LOPUKSI VENTTIILIT KIINNI.

13. KÄÄNNÄ 200BAR/300BAR VENTTIILI 200BAR ASENTOON

–  1-2 kierrosta riittää. Älä käännä venttiiliä täysin aukiasentoon, ettei venttiili jumiudu.