Seura

Seura

Rekisteriseloste / tietosuojalauseke

Rekisterinpitäjä on Oulun Urheilusukeltajat ry (0236306-7). Henkilötietoja kerätään jäsenrekisterin ylläpitoa varten.  Tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille. Tietoja ei siirretä Euroopan Unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle. Tietojen käyttöoikeus, sekä pääsy tietoihin on, ainoastaan yhdistyksen hallituksen nimeämällä jäsenrekisterin ylläpitäjällä sekä rajoitetuin osin muilla hallituksen valtuuttamilla henkilöillä.

Jokaisella yhdistyksen jäsenrekisteriin merkityllä on oikeus tarkastaa ja oikaista talletetut tietonsa. Pyyntö tulee osoittaa yhdistyksen hallitukselle.

Lisäksi seuran toimitiloissa sekä toimitilojen piha-alueella on tallentava kameravalvonta. Tallenteita säilytetään korkeintaan 9kk. Mahdollisissa rikostapauksissa tai rikosepäilyissä kameravalvonnan tallenteet voidaan liittää rikosilmoitukseen. Kameravalvonnan tallenteita ja kulunvalvonnan lokitietoja käytetään seuran omaisuuden turvaamiseksi ja seuran toiminnan kannalta tarpeellisiin toimiin, kuten esimerkiksi kaluston ja tilojen käyttöasteen tilastoimiseen.