Seuran syyskokous Vesimessillä 7.10.2009 klo 18:00

Seuran syyskokous Vesimessillä 7.10.2009 klo 18:00

Päiväys ke 23. syyskuuta 2009 14:26:00

Seuran syyskokoukseen Vesimessille 7.10.2009 klo 18:00

Sääntöjen mukaan kerhon syyskokouksessa:

1) Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri.

2) Valitaan kaksi pöytäkirjantarkistajaa ja ääntenlaskijat.

3) Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

4) Todetaan äänioikeutettujen jäsenten läsnäolo.

5) Hyväksytään toimintasuunnitelma seuraavaa vuotta varten.

6) Hyväksytään talousarvio seuraavaa vuotta varten.

7) Päätetään seuraavan vuoden liittymis- ja jäsenmaksuista,
jotka voivat olla erisuuruiset eri jäsenryhmille ja
niiden maksamisajankohdasta.

8) Valitaan johtokunnan puheenjohtaja, joka nimetään
myös kerhon puheenjohtajaksi.

9) Valitaan johtokunnan muut varsinaiset jäsenet erovuoroisten
tilalle sekä varajäsenet.

10) Toimitetaan kahden tilintarkastajan ja heidän
henkilökohtaisten varamiestensä vaali.

11) Käsitellään johtokunnan ja jäsenten esittämät muut
asiat.

Tällä kertaa johtokunta esittää sääntöihin muutosta patentti- ja
rekisterihallitukselta saadun korjauskehoituksen pohjalta.

Sääntöjen 6 § loppu
”Kutsu kerhon kokouksiin toimitetaan jäsenille seuran virallisia
tiedotuskanavia käyttäen vähintään kaksi (2) viikkoa ennen kokousta.
Seuran viralliset tiedotuskanavat hyväksyy seuran yleiskokous.”

Esitetään muutettavaksi muotoon
”Kutsu kerhon kokouksiin toimitetaan jäsenille, heidän kerholle
toimittamiinsa sähköpostiosoitteisiin, vähintään kaksi (2) viikkoa ennen
kokousta.”

Edellämainittu sääntömuutos ei siis edelleenkään estä käyttämästä lisäksi
muita tarpeelliseksi katsottavia kutsutapoja.