Seuran syyskokous Vesimessillä 27.10.2010 klo. 18:00

Seuran sääntömääräinen vuosikokous pidetään seuran kerhotiloissa ”Vesimessillä” 27.10.2010 alkaen klo. 18:00. Tervetuloa päättämään tulevan vuoden toiminnasta ja johtokunnan kokoonpanosta!

Sääntöjen mukaan kerhon syyskokouksessa:

1) Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri.

2) Valitaan kaksi pöytäkirjantarkistajaa ja ääntenlaskijat.

3) Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

4) Todetaan äänioikeutettujen jäsenten läsnäolo.

5) Hyväksytään toimintasuunnitelma seuraavaa vuotta varten.

6) Hyväksytään talousarvio seuraavaa vuotta varten.

7) Päätetään seuraavan vuoden liittymis- ja jäsenmaksuista,
jotka voivat olla erisuuruiset eri jäsenryhmille ja
niiden maksamisajankohdasta.

8) Valitaan johtokunnan puheenjohtaja, joka nimetään
myös kerhon puheenjohtajaksi.

9) Valitaan johtokunnan muut varsinaiset jäsenet erovuoroisten
tilalle sekä varajäsenet.

10) Toimitetaan kahden tilintarkastajan ja heidän
henkilökohtaisten varamiestensä vaali.

11) Käsitellään johtokunnan ja jäsenten määräaikaan mennessä (2vk ennen kokousta) esittämät muut
asiat.

———————————————————-

Päivitys 30.10.2010

Syyskokous keräsi sankan osallistujajoukon. Tulevan vuoden suunnitelmat saatiin hyväksyttyä ja uusi johtokunta valittua. Vuoden 2011 johtokunnan muodostavat: Jouni Herronen, Sini Heino, Petteri Keränen, Tommi Salminen, Matti Kajaus, Sanna Meriläinen, Juhana Heino, Kaarina Jormalainen ja Markus Riihimäki.