Kokouskutsu, Oulun Vesimiehet ry kevätkokous

Tervetuloa Oulun Vesimiehet ry:n sääntömääräiseen kevätkokoukseen.

Kokouksessa käsitellään säännöissä mainitut asiat. Johtokunnalle ei ole
esitetty muita asioita käsiteltäväksi yleiskokouksessa.

Kokous pidetään Oulun Vesimiehet ry:n kerhotiloissa osoitteessa
Messipojantie 10, Oulu Keskiviikkona 27.3.2013 klo 18:30 alkaen.

Säännöissä määrätty esityslista on tämän kutsun lopussa.

Oulun Vesimiehet ry, johtokunta
Psta. Jouni Herronen, varapuheenjohtaja

——————————

———————–ESITYSLISTA

1  Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri.

2  Valitaan kaksi pöytäkirjantarkistajaa ja ääntenlaskijat.

3  Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

4  Todetaan äänioikeutettujen jäsenten läsnäolo.

5  Vahvistetaan vuosikertomus vuodelta 2012 ja vuoden 2012 tilinpäätös sekä
päätetään niiden ja tilintarkastajain kertomuksen perusteella vastuuvapauden
myöntämisestä johtokunnalle ja muille tilivelvollisille.

6  Käsitellään johtokunnan ja jäsenten esittämät muut asiat .
Johtokunnalle ei ole esitetty muita käsiteltäviä asioita.