Sukeltajaliiton aluetapaaminen Kemissä 16.11.2013

Markku Leinonen avasi tilaisuuden liiton hallituksen edustajana ja toivotti sallistujat tervetulleeksi. Osallistujia oli n. 20 henkilöä Pojois-Suomen seuroista (Oulu, Kemi, Tornio, Rovaniemi, Ivalo).

Aamupäivällä oli kaksi esitelmää. Essi Keskinen kertoi Hossan vedenalaisen kulttuuriperinnön kartoituksesta. Kahden viime vuoden aikana löytyi yhteensä 30 kohdetta: kalapatoja, katiskoja, ruuhia. Yhteensä sukelluksia 90 / 70h. Patojen ikäajoitukset sijoittuivat välille 1800 – 1924. Hossassa ollaan sukellettu vuodesta 1989 lähtien. Kohteet on koottu muinaisjäännös rekisterissä. Toiminta sai laajaa medianäkyvyyttä. http://metsahallitusmerella.blogspot.fi/2010_09_01_archive.html

Intendentti Sallamari Tikkanen Museovirastosta alueena Itä- ja Pohjois-Suomen vedenalainen kulttuuriperintö esitteli itsensä ja museon toimintaa. Suomessa toimii vain kolme henkilöä vedenalaien kulttuuriperinnön suojelun viranomaistehtävissä, Sallamarin lisäksi Maija Matikka (Etelä- ja Länsi-Suomi) ja yksi henkilö tarkastussukelluksissa. Sallamari kertoi Vrow Maria hylyn inventointi tuloksista http://www.nba.fi/fi/vrouwmaria . Lisäksi hän esitteli Gustaf Adolphin, uponnut 1788, hylkypuiston toimintaa. http://www.nba.fi/fi/kulttuuriymparisto/arkeologinen_perinto/va_perinto/vedenalainen_puisto  Keskusteluissa mainittiin vähäiset resurssit ja avoimen yhteistyöpyynnön sukeltajilta. Museovirastosta kannustetaan etsimään ja ilmoittamaan sukeltajien tekemiä löytöjä. Löytöihin ei kosketa ilman Museoviraston tutkimuksia.

Iltapäivällä Markku Leinonen piti katsauksen Sukeltajaliitosta. Päivitetty toimintastartegia on tehty, ja julkaistaan 2014 alussa, saatavissa liiton sivuolla materiaalipankista. Jorma Vähä Kemin urheilusukeltajista toimii Sukeltajaliiton hallituksen jäsenenä tulevana toimikautena, jonka merkitystä pohjoisten seurojen tiedonvälittäjänä ja vaikuttajana korostettiin.

 Keskusteluja käytiin seuraavista teemoista:

  • Laitesukelluksen kilpailutoiminnan uudelleen käynistäminen: Hallirallit takaisin
  • Aluetapaamiset jatkuvat, ja seurojen välistä yhteistyötä parannetaan erityisesti koulutuksessa.
  • Sukeltajaliittoon esitys Pohjois-Suomen kiintiöpaikasta hallitukseen
  • Keskusteltiin seurojen jäsenluokista
  • Käytiin läpi muutoksia koulutusohjeisiin ja kurssien siisältöihin
  • Lopussa oli vapaata keskustelua seurojen tilanteista eri paikkakunnilla

Kokouksen jälkeen Kemin Urheilusukeltajat ry vietti 40v juhlia, jossa Oulun vesimiesten edustajat Markus Riihimäki ja Veli-Matti Tiilikainen ojensivat lahjan Kemin seuran puheenjohtajalle Jouko Vähälle – lohkareen Kalliosuon lohouksen kiveä koristeellisessa pienessä puuarkussa – sekä toivottivat onnea ja menestystä merkkipäivän johdosta. https://sites.google.com/site/keminurheilusukeltajatry/