Syyskokous 2014

Oulun Vesimiehet ry:n sääntömääräinen syyskokous pidetään keskiviikkona 8.10.2014  klo 18 alkaen. Paikkana Oulun Sukelluskeskuksen tilat Tuirassa. (Ei siis seuran omat toimitilat Toppilassa.)

§ 1 Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri 
§ 2 Valitaan kaksipöytäkirjantarkastajaa ja ääntenlaskijat 
§ 3 Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 
§ 4 Todetaan äänioikeutettujen jäsenten läsnäolo 
§ 5 Hyväksytään toimintasuunnitelma vuotta 2015 varten 
§ 6 Hyväksytään talousarvio vuotta 2015 varten 
§ 7 Päätetään vuoden 2015 liittymis- ja jäsenmaksuista, jotka voivat 
    olla erisuuruiset eri jäsenryhmille sekä niiden maksamisajankohdasta 
§ 8 Valitaan johtokunnan puheenjohtaja, joka nimetään 
    myös seuran puheenjohtajaksi 
§ 9 Valitaan johtokunnan muut varsinaiset jäsenet erovuoroisten 
    tilalle sekä varajäsenet 
§10 Toimitetaan kahden toiminnantarkastajan ja heidän 
    henkilökohtaisten varamiestensä vaali

Esityslista on lähetetty jäsenille sähköpostilla. Myös kokouskutsu on lähetetty sähköpostilla jäsenjakelulla.