Kokouskutsu syyskokoukseen

Sääntömääräinen yleiskokous 7.10.2015 klo 18:00 Oulun Sukelluskeskuksen
tiloissa, Koskitie 28, 90500 Oulu

Seuran jäsenet, tervetuloa mukaan vaikuttamaan!

Esityslista:

1. Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri

2. Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja ääntenlaskijat

3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

4. Todetaan äänioikeutettujen jäsenten läsnäolo

5. Hyväksytään toimintasuunnitelma vuotta 2016 varten

6. Päätetään vuoden 2016 liittymis- ja jäsenmaksuista, jotka voivat olla
erisuuruiset eri jäsenryhmille ja niiden maksamisajankohdasta.

Päätetään myös jäsenmaksun kohdistumisesta vuodelle 2017 syyskokouksen
2016 jälkeen maksetuista uusista täysjäsenyyksistä ja jäsenyyden
voimassaolosta loppuvuonna 2016.

7. Hyväksytään talousarvio vuotta 2016 varten

8. Valitaan johtokunnan puheenjohtaja, joka nimetään myös seuran
puheenjohtajaksi

9. Valitaan johtokunnan muut varsinaiset jäsenet erovuoroisten tilalle sekä
varajäsenet

10. Toimitetaan kahden tilintarkastajan (vuodelle 2016) ja heidän
henkilökohtaisten varamiestensä vaali

11. Käsitellään muut johtokunnan tai jäsenistön määräaikaan mennessä
esittämät asiat