Hylkyjä ja niiden etsintää Perämerellä

Seuran edustaja piti 14.10.2016 esitelmän Perämeren hylyistä, niiden etsinnästä ja etsintämenetelmistä Tuiran Rotaryille. Yleisönä oli hieman yli 20 henkilöä. Samalla kerrottiin hieman sukeltamisesta – lähinnä Oulun edustan merialueella.