Kokouskutsu jäsenille

Kutsu Oulun Vesimiehet ry:n jäsenille sääntömääräiseen kevätkokoukseen
 
Aika: lauantaina 25.03.2017 klo 18:00
Paikka: Hilkkula, Vaala. JääNalle leirin yhteydessä
 
Alustava esityslista (lopullinen viimeistään 18.03.2017 klo 17:59)
 
1)      Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri.
 
2)      Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa.
 
3)      Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
 
4)      Todetaan äänioikeutettujen jäsenten läsnäolo.
 
5)      Vahvistetaan toimintakertomus ja tilinpäätös vuodelta 2016
       sekä päätetään niiden ja toiminnantarkastajien 
       kertomuksen perusteella vastuuvapauden myöntämisestä
       johtokunnalle ja muille tilivelvollisille.
 
6)      Käsitellään johtokunnan ja jäsenten määräaikaan mennessä
       esittämät muut asiat.
        


Tervetuloa!

Johtokunnan puolesta 
Pasi Pentinpuro (puheenjohtaja)