Ylimääräisessä yleiskokouksessa käsiteltävät asiat

Yleiskokous 23.3.2023

Kokouskutsu on lähtetty varsinaisille jäsenille 8.3.2023
Esistyslistalla oleva lisätalousarvioasia on lähtetty jäsenille 13.3.2023
Lisätalousarvion tarkemmat tiedot ovat alla.

§ 5. Alkin W31 myynti

Hallituksen esitys:

Hallitus esittää kalustovastaavan aloitteesta, että seura myy Alkin W31 kompressorin.

Perustelut

Seuralla on useita eri kokoisia kompressoreita ja joidenkin käyttöaste on alhainen. Alkinia käytettiin viime vuonna ehkä 1-2 kertaa.
Pieni Alkin on aiemmin toiminut seoskaasukompressorina, mutta sitä varten meillä on huomattavasti tehokkaampi Bauer Mariner kompressori, joka voidaan tarvittaessa muuntaa sähkö tai polttoainekäyttöiseksi. Seuralla ei ole käyttöä kahdelle seoskaasukompressorille.
Alkin on myös osoittautunut Bauereita huomattavasti vikaherkemmäksi, joten se soveltuu huonommin seurakäyttöön, koska kalustovastaava joutuu jatkuvasti opettelemaan normaalien huoltotoimenpiteiden lisäksi korjaamista ja varaosien tilaamista EU:n ulkopuolelta.
Hallitus esittää että yleiskokous valtuuttaa hallituksen hoitamaan myynnin parhaaksi katsomallaan tavalla jotta siitä saataisiin järkevä myyntihinta.

§ 6. Isomman boosterin hankinta

Hallituksen esitys:

Hallitus esittää kalustovastaavan aloitteesta, että seura hankkii happiyhteensopivan boosterin, jolla voidaan siirtää muitakin varastokaasuja, kuin happea.

Perustelut

Seuraan on tullut uusia aktiivisia rebreather sukeltajia. Nykyinen ROB22 boosteri on ollut huomattavasti kovemmalla käytöllä, kuin aiempina vuosina. Nykyinen boosteri on myös varusteltu pelkästään happi käyttöön, eli sillä ei voida siirtää muita varastokaasuja ilman epästandardeja adaptereita, joita seuralla ei ole.
Seuralla on tällä hetkellä meneillään aktiivista varainhankintaa talkootyönä, joten  tällä summalla pystyisi hankkimaan uuden boosterin heikentämättä seuran taloutta.
Hallitus esittää, että yleiskokous valtuuttaa hallituksen hoitamaan boosterin hankintaa ja valitsemaan sopivan mallin ehdotetussa budjetissa.

Pienen boosterin myynti

Hallitus esittää että jos uusi boosteri täyttää kaikki käyttötarpeet, mukaanlukien leirikäytön, hallitukselle myönnetään valtuutus myydä myös ROB-22 boosteri pois.
Tässä kohtaa hallitus voi kuitenkin käyttää omaa harkintaansa, onko myyminen mielekästä.

Taustatietoa keskusteluihin

Sukelluskouluttaja Sami Paakkarisella, sekä Kaatialassa Diver’s B&B paikassa on nähty NRC 220-2 boosteri käytössä. Molemmat kehuivat k.o. mallia parhaaksi, mitä kannattaa hankkia. Kyseinen boosteri ei ole liian iso leirikäyttöön ja sekä digitaalisilla painemittareilla, sekä 200 bar DIN täyttöpäilläkin varusteltuna se mahtuu vielä ehdotettuun budjettiin.
Scubatorilla nähty 300-2 boosteri on tätä mallia isompi ja nopeampi. Se soveltuisi kiinteään asennukseen, muttei ehkä enää leirikäyttöön. Parempi ajatus on, että seura hankkii uuden ja toimintavarmemman boosterin, eikä käytettyä.