Kevätkokous 23.3. klo 18 Vesimessillä

Tervetuloa Oulun Vesimiehet ry:n sääntömääräiseen kevätkokoukseen 23.3.2011 klo 18:00 seuran tiloihin Vesimessille.

Esityslista
1.     Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri
2.     Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja ääntenlaskijat
3.     Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4.     Todetaan äänioikeutettujen jäsenten läsnäolo
5.     Vahvistetaan vuosikertomus ja tilinpäätös sekä päätetään niiden ja tilintarkastajien kertomuksen perusteella vastuuvapauden myöntämisestä johtokunnalle ja muille tilivelvollisille
6.     Käsitellään johtokunnan ja seuran jäsenten esittämät muut asiat
7.     Kokouksen päättäminen.