Turvallisuusasiakirja laadittu seuralle

Seurallemme on laadittu ajantasainen turvallisuuusasiakirja, jossa kuvataan toimintamuotojemme riskikartoituksen perusteella luodut toimintatavat onnettomuuksien ennaltaehkäisemiseksi ja varautumiseksi mahdollisiin terveys-, omaisuus- ja ympäristöuhkiin. 

Seuran toimihenkilöitä ja jäseniä pyydetään tutustumaan turvallisuusasiakirjan sisältöön. Sisällöstä pyydetään palautetta, jotka huomioidaan asiakirjan päivityksinä. Samoin turvallisuushavainnoista tulisi olla jatkossakin yhteydessä turvallisuusvastaavaan tai muihin seuran toimihenkilöihin.

Turvallisuusasiakirja.pdf