Syyskokous 8.10.2012 klo 18:30

Kokouskutsu
Oulun Vesimiehet ry

Sääntömääräinen yleiskokous 8.10.2012 klo 18:30 Messipojantie 10:ssa.

Tervetuloa mukaan vaikuttamaan!

Esityslista:

1.  Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri
2.  Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja ääntenlaskijat
3.  Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4.  Todetaan äänioikeutettujen jäsenten läsnäolo
5.  Hyväksytään toimintasuunnitelma vuotta 2013 varten
6.  Päätetään vuoden 2013 liittymis- ja jäsenmaksuista, jotka voivat olla
erisuuruiset eri jäsenryhmille ja niiden maksamisajankohdasta.
Päätetään myös jäsenmaksun kohdistumisesta vuodelle 2014 syyskokouksen 2013
jälkeen maksetuista uusista täysjäsenyyksistä ja jäsenyyden
voimassaolosta loppuvuonna 2013.
7.  Hyväksytään talousarvio vuotta 2013 varten
8.  Valitaan johtokunnan puheenjohtaja, joka nimetään myös seuran
puheenjohtajaksi
9.  Valitaan johtokunnan muut varsinaiset jäsenet erovuoroisten tilalle sekä
varajäsenet
10. Toimitetaan kahden tilintarkastajan (vuodelle 2013) ja heidän
henkilökohtaisten varamiestensä vaali