Kevätkokous 27.3.2014

Kutsu Oulun Vesimiehet ry:n jäsenille sääntömääräiseen kevätkokoukseen

Aika: 27.3.2014 klo 18:00
Paikka: Sukelluskeskus, Koskitie 28, Oulu

Esityslista:

1) Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri.
2) Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa.
3) Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
4) Todetaan äänioikeutettujen jäsenten läsnäolo.
5) Vahvistetaan toimintakertomus ja tilinpäätös vuodelta 2013 sekä päätetään niiden ja toiminnantarkastajien
kertomuksen perusteella vastuuvapauden myöntämisestä johtokunnalle ja muille tilivelvollisille.
6) Käsitellään johtokunnan ja jäsenten määräaikaan mennessä esittämät muut asiat.
(Johtokunnalle ei ole esitetty muita asioita yleiskokouksessa käsiteltäväksi.)