Jäsenoikeuksien tarkistaminen 2021

Jäsenille tarkoitettujen sähköpostilistojen, facebook ryhmien ja muiden tiedotuskanavien osallistujia tarkistetaan lähipäivinä. Poistuneet jäsenet (jäsenmaksu maksamatta) poistetaan ja jäsenille suunnattu viestintä ei tämän jälkeen enää tavoita näitä henkilöitä. Facebookissa on ryhmä ”Oulun Vesimiehet ry:n ystävät”, johon hyväksytään myös entiset jäsenet, joilla ei enää ole voimassaolevaa jäsenyyttä. Tässä ryhmässä ei kuitenkaan tiedoteta samoja asioita kuin jäsenryhmässä. Myös Messin kulkuoikeudet lakkautetaan henkilöiltä, joiden jäsenyys ei ole enää voimassa vuonna 2021.